Den 28. oktober 1157 tørnede kong Valdemars og kong Svends hære sammen i et afgørende slag på Grathe Hede, 25 km syd for Viborg. Det drabelige slag endte med, at Valdemar stod tilbage som sejrherre, mens Svend kort efter, udmattet og forkommen, blev fanget i en mose i nærheden.
En bonde, som genkendte ham, gjorde kort proces, idet han tog sin økse og kløvede Svends hoved. Den dræbte konge blev begravet i Grathe Kapel. Valdemar var nu enekonge i Danmark efter elleve års borgerkrig. På Grathe Hede rejstes i 1892 en fem meter høj mindestøtte, bekostet af Thor Lange.

Slaget på Grathe Hede

Hvorfor er mindet for slaget på Grathe Hede betydningsfuldt? Slaget er vigtigt, fordi det betød afslutningen på mange års blodig strid i Danmark. Kongsemnerne Svend, Knud og Valdemar havde i deres indbyrdes rivalisering om magten i hele riget spillet skåninge, sjællændere og jyder ud mod hinanden. Med sejren fik Valdemar ro til at genopbygge Danmark.

Men vigtigere var det måske, at han nu, sammen med sin håndgangne mand, bisp Absalon, kunne banke landets ydre fjender på plads. De hedenske vendere i Østersøområdet havde alt for længe hærget og tyranniseret de danske kyster. Kong Valdemar den Store befæstede landet med solide borge og med ledingsflåden gennemførte han effektive krigstogter i fjendens land.