Arkitekt
Født: 05-06-1841 — Død: 22-04-1888

Hother Paludan var født på Alrø. Han gik i skole i Horsens, inden han kom i tømrerlære. I 1858 blev han optaget på Det kgl. Kunstakademis arkitektur-skole, som han forlod i 1866 uden den afsluttende prøve, hvorefter han blev arkitekt i Randers.

Han vikarierede et halvt år for Julius Tholle som konduktør ved genopførelsen af Viborg Domkirke, og i 1872 blev han medhjælper for arkitekt V. Th. Walther ved opførelsen af Viborgs nye råd-, ting- og arresthus og flyttede til Viborg.

I Viborg tegnede han i 1881 Tvangsarbejdsanstalten på Skottenborg og i 1883-84 Fattiggården i Sct. Nicolai Gade. Desuden tegnede han hovedbygninger til nogle herregårde i omegnen og stod for flere store kirkerestaureringer.

af Svend Korup.

Litteratur

Ditzel, H.: En kunstner i svøb. Skovggaard-Museets forlag 1971, side 253.