Borgmester, hospitalsinspektør
Født: 22-03-1890 — Død: 20-05-1981

Selvom Viggo Aggerholm i sine første 36 år intet med Viborg havde at gøre, kom han efterfølgende til at spille en stor rolle for byen. I begyndelsen af 1900-tallet blev han uddannet i kolonialbranchen, men fra 1912 til 1916 arbejdede han som assistent på Silkeborg Kommunekontor.

Herefter blev han kasserer og økonomiforvalter ved statsfængslerne i først Nyborg og siden hen Horsens. I 1926 kom han imidlertid til Viborg, hvor han blev ansat som hospitalsinspektør på sindssygehospitalet. Denne stilling havde han indtil 1961.

Aggerholm var et aktiv for byen. Han besad gode administrative evner og udviste forståelse for samfundets svageste – heriblandt hospitalets patienter. Hurtigt involverede han sig i andet end sit arbejde, og i perioden 1929-1933 fungerede han således tillige som kommunal revisor for socialdemokraterne i Viborg. I 1933 blev han valgt som socialdemokratisk byrådsmedlem.

 

De første fire år som en del af mindretallet, men i 1937 kunne Aggerholm sætte sig i borgmesterstolen. Her sad han indtil 1943, hvor socialdemokraterne knebent mistede flertallet, og Aggerholm forlod byrådet. I 1950 vendte han dog tilbage til byrådet og sad her de følgende 12 år.

Udover stillingen som hospitalsinspektør og det lokalpolitiske arbejde, engagerede Viggo Aggerholm sig også i en række foreninger og bestyrelser. Ikke alle bliver opremset her, men det kan nævnes, at han bl.a. var købstadsforeningens repræsentant i Dansk Røde Kors Folkekuranstalt’s bestyrelse, at han var formand for Boligselskabet Viborg og bryggeriet Odins bestyrelser, og Aggerholm var også medlem af gymnastikhøjskolens og Skovgaard Museets bestyrelser.