Asmildhøjen - Viborg Museum

Asmildhøjen

Vejen ligger i det område i Overlund imellem Nørresø og Asmildvej, hvor alle vejnavnene ender på “højen”. Sognerådet i den daværende Asmild-Tapdrup kommune navngav en af de ældste veje Øgårdshøjen, og senere kom Asmildhøjen og Helvegshøjen til. Efterhånden som kvarteret blev udstykket, kom alle vejnavne til at slutte med ordet højen, så kvarteret sommetider omtales som “Højene”.

Navnet Asmild kendes fra 1100-tallet, skrevet Asmiald. Ordet miald betyder knust sand, og Asmild tolkes derfor som åsen med sand og hentyder til terrænet ved Søndersøs østside. Asmild er sognets navn og det er knyttet til mange lokaliteter i området, kirken og klosteret, men der har aldrig været en landsby med dette navn. Bebyggelsen i sognet kaldes fra middelalderen Overlund. Lund-endelsen bruges som betegnelse for udflytterbebyggelser, og Overlund betyder derfor sikkert “ud-flytterbebyggelsen ved den ovenfor beliggende lille skov”.