Født: 24-09-1814 — Død: 05-05-1896

Laurids Christian Hans Hannibal Wissing blev sandsynligvis udlært typograf på Aalborg Stiftsbog-trykkeri. Senere kom han i hvert fald til Viborg, hvor han blev ansat på Viborg Stiftsbogtrykkeri, som var ledet af Rasmus Poulsen Dons. Her var Wissing først faktor (en form for medhjælper) og senere typograf.

I 1839 døde bogtrykker Dons. Wissing overtog nu Viborg Stiftsbogtrykkeri og blev redaktør for avisen ”Den Viborger Samler”, som senere blev til Viborg Stifts Tidende.

L. C. H. H. Wissing var også aktiv på andre områder end bogtryk. Han var bl.a. medstifter af Viborg fængselsselskab og medlem af Viborg Borger- og Håndværkerforening. Han var stærkt interesseret i plantningssagen og kampen mod hedens udbredelse. Wissing blev også æresmedlem af Viborg Amts Landøkonomiske Forening.

Af Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen

Kilder

Personarkiv, Viborg Lokalhistoriske Arkiv