Hed tidligere “Graven”, som var en del af byens gamle befæstning i form af volde og grave, der var blevet anlagt efter borgerkrigen mellem Svend, Knud og Valdemar i 1150. I 1805 blev hovedvagtsbygningen “Gamle Vagt” opført øverst i Gravene, bygget af bygmester Villads Stilling. Viborgs andet fattighus blev bygget i Gravene i 1845. Det blev revet ned igen i 1904.

I 1870 kom et regulativ for torvehandelen, som medførte, at handelen med tørv, lyng og brænde blev flyttet til Gravene. I den nordlige ende af Gravene holdt kreaturhandlerne til. Den ugentlige handel med kvæg blev i 1873 afløst af et kvægmarked den sidste lørdag i hver måned. Også hestehandlerne holdt til i Gravene. Handelen med heste voksede fra slutningen af 1880’erne, efterhånden som studene blev afløst af heste som trækkraft.

I årene 1870-1914, da mange danskere udvandrede til Amerika, havde den lokale agent for det store rederi Cunard-linen kontor på Landbohjemmet i Gravene. Fra omkring år 1900 var håndværk og industri i fremgang og mange småbutikker dukkede op i Gravene. Missionshjemmet i Gravene var en af byens mange pensionater, hvor soldater og håndværkssvende kunne få varm mad til rimelige penge.

I 1909 blev det nybyggede teater indviet, det var tegnet af arkitekt Søren Vig-Nielsen og udsmykket af kunstmaler Hansen Reistrup. Senere blev der også indrettet biograf, “Kino-Palæet”, i teaterbygningen. Biografen lukkede i 1986. I afholdshotellet, “Hotel Viborg”, blev der under krigen indrettet fragtcentral i hotellets gård. I 1964 flyttede fragtcentralen ud på Erik Glippings Vej. I 1938 opførte Privatbanken den markante funkisbygning på hjørnet af Gravene og Sct. Mathiasgade.