Tømmerhandler, direktør
Født: 03-06-1880 — Død: 14-01-1968

Holger Fischer var søn af Viborg-tømmerhandleren Jens Martin Severin Fischer, hvis far var tømmerhandleren Martin Fischer, hvis tømmergård lå i Store Sankt Hans Gade. Det lå således i kortene at Holger skulle følge i forfædrenes fodspor og overtage forretningen, som havde været i slægtens eje endnu længere end det ovenfor skitserede. Hans læretid i trælasthandel foregik dog udenbys, nemlig i Randers og i Sverige. Som 35-årig overtog Holger Friis Fischer faderens virksomhed i Viborg, og denne drev han til sin død.

Holger Friis Fischer var konservativt byrådsmedlem i perioden 1921-1925, var formand for foreningen Dannevirkes lokalafdeling og medlem af en række andre bestyrelser og repræsentantskaber.

 

Af Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen

 

Kilder

Personarkiv, Viborg Lokalhistoriske Arkiv