Biskop
Født: 1152 — Død: 11-08-1251

Det vides ikke, hvor Gunner er født, og hans slægt kendes heller ikke, men en klosterbroder fra Øm kloster skrev kort efter biskop Gunners død en levnedsskildring, som giver et levende skildring af hans personlighed og virke som abbed og biskop.

Studier i Paris

I det 12. og 13. århundrede studerede mange danske i Paris, mest kendt er nok biskop Absalon. Ofte var studierne lange, for det kunne tage op til 12-16 år at blive magister theologiæ, så der var kun stormandssønner eller begavede studenter, der blev understøttet af kirken, der havde råd til studierne. Derfor er der også nogle af de forskere, der har skrevet om Gunner, der mener, at han må have været af fornem slægt.

Munk og biskop

I 1208, 56 år gammel, indtrådte Gunner i cistercienserordenen, og 1216 blev han abbed for klosteret i Øm, og som 70-årig blev han i 1222 biskop i Viborg stift. I levnedsskildringen fortælles om den asketiske munk og om den nidkære biskop med mange oplysende småtræk om en mand med forståelse for mennesker og med megen lune.

Rejsen til Portugal

Kong Valdemar Sejr havde blik for Gunners store evner. Kongen brugte Gunner som mægler i stridigheder mellem klostre og bisper om jordegods og saltrettighederne på Læsø. I 1229 sendte kongen den nu 75-årige biskop til Portugal for at hente den unge prins Valdemars brud til Danmark.

Jyske lov

I 1241 var Gunner sammen med landets øvrige biskopper og stormænd til stede ved rigsmødet i Vordingborg, hvor Jyske Lov blev udstedt. Gunners navn står sammen med de øvriges i fortalen til Jyske Lov, men ifølge munken fra Øm havde kong Valdemar i særlig grad brugt Gunner ved lovens affattelse. Han samlede og bearbejdede de gamle jyske retsregler og fik æren for påvirkningen fra kanonisk ret, som særlig gør sig gældende i fortalen.

Gunner tilskrives de kendte ord fra Jyske Lovs fortale ”Med Lov skal Land bygges”, som er blevet husket gennem mere end 750 år og står over indgangen på dom- og tinghuse over hele landet.

Gunner søgte 1245 om at blive fritaget for sit embede, men man ville ikke undvære den elskede biskop, og han førte endnu bispestaven, da han døde i 1251, næsten 100 år gammel.

 

Af Svend Korup

Litteratur

P. Severinsen: Viborg Domkirke med Stad og Stift i 800 år. København 1932.

Viborg historie bind 1. Viborg kommune 1998.

Dansk Biografisk Leksikon bind 5. København 1980.

Høirup, Henning: Biskop Gunner af Viborg. Fra Viborg Amt 1961, s.32-59.