I Nr. Rind blev der i maj 1946 rejst en mindesten på et nyt anlæg i byen. På stenen står der: 5. maj 1945. Til minde om de der gav livet, da det friheden gjaldt. Nu staar det til dig, om forgæves de faldt. Det er byens beboere, der sammen skal vedligeholde stenen og anlægget.

Litteratur

Viborg Stifts Folkeblad d. 7. maj 1946.