Vinkelvej optræder første gang i skattebogen for 1927-1928. Luftfotoet over Asmild viser bl.a. Handelsskolen, hvis parkeringspladser ligger ud mod Vinkelvej.