Strækker sig fra Løgstørvej og over mod Aalborgvej og er beliggende på gammel hede. Neckelmanns Plantage blev færdigtilplantet i 1880 af justitsråd Carl Neckelmann (1816-1905), delvis for hans egne midler samt for tilskud fra Sparekassens gavefond, idet han var Sparekassens jurist og regnskabsfører fra 1846 til sin død i 1905. Plantagen, der er på 98 ha., blev i 1918 overtaget af Viborg Kommune.