Dumpen indgår i det gamle, middelalderlige fæstningsanlæg, der har omgivet byen. Navnet betyder egentlig en naturlig fordybning i jorden, og gaden tjente i ældre tid både som færdselsåre og rendesten, der førte overfladevandet ned til søen. Indtil 1909 hed gaden “Store Dumpen”. Benævntes i ældre tid “Dumpen til Søen”.

Fra omkring år 1900 og følgende år skød et industrikvarter op i området mellem Jernbanegade og Dumpen. I 1896 overtog farversvend Thomas Bentsen et farveri i Dumpen. Han udvidede med uldspinderi og klædeproduktion samt i 1906-1908 også kemisk tøjrensning og dampvaskeri.

På den modsatte side af gaden lå Schneevoigts Maskinfabrik og Jernstøberi, som i 1901 havde 30 mand ansat. Metalvirksomheden var grundlagt allerede i 1851 af den unge smedesvend Rasmus Schneevoigt, der havde tjent til grunden ved at konstruere en dampmaskine og nogle tekstilmaskiner til købmand Guldberg.

I 1883 overtog Peter Schneevoigt fabrikken, som gik i betalingsstandsning i 1933. En rekonstruktion blev gennemført, men virksomheden nåede aldrig op på fordums styrke.

 

Billede 1: Dumpen omkring 1900-tallet. Billede 2: Dumpen bliver asfalteret før 1920.