Viborg Kammerkor blev startet i 1943 af den ungarsk fødte musikpædagog Klari Fredborg. Da koret fra begyndelsen kun bestod af 14-15 sangere, øvede man i dagligstuen hos korets sangere, heraf navnet kammerkor.

I starten var det at synge sammen tilstrækkeligt for koret. Først efter krigens afslutning trådte koret frem for en større offentlighed ved en velgørende koncert. Det var stadig et lille kor med ganske få sangere på hver stemme. I 1950’erne voksede koret fra at have været et lille kammerkor til et stort blandet kor. I 1955 fik koret sin anden dirigent, Mogens Lundsgård, der efter mere end 30 år på posten blev korets første æresmedlem. Sammen med koret voksede opgaverne, og der blev fra 1960’erne og 70’erne afholdt mange koncerter. Siden har koret bevaret sin succes.

I 1986 tog organist Ingegerd Bogh over. Fra 1989 ledede domorganist Asger Pedersen koret indtil 1991, hvor organist Jens Chr. Hansen blev ansat. Han stod i spidsen for Viborg Kammerkor indtil 2002, og indførte i denne periode bl.a. traditionen med at opføre større værker med kor, orkester og solister. Ved korets 60-års jubilæum i 2003 blev Jens Christian udnævnt til æresmedlem. I perioden 2002-2007 var korets dirigent organist og sanger Kirsten Dolberg, som lagde stor vægt på klang, renhed, udtale og sangteknik.

Siden 2014 har korets dirigent været Maja Simonsen, uddannet korleder og organist. Hun er ligeledes kantor og organist ved Houlkær Kirke.