Plantagen, som ligger mellem Skivevej og Løgstørvej og er på ca. 70 hektar, er tilplantet over en længere periode og var først fuldført i 1890. Den ligger på et tidligere hedeareal, som bataillonschirurg J. A. Hoff (1784-1861) i 1854 fik skøde på. En senere ejer, proprietær C. J. Møller til Engelsborg, solgte i 1874 en del af arealet til overauditør i marinen, Julius Skrike (1815-1896), København. Det er ham, plantagen er opkaldt efter, og det er ham, der har fuldført plantningen. Ved sin død efterlod han sig en stor formue, hvoraf han oprettede en fond, hvis formål bl.a. var at yde støtte til skovbrug. Fonden ejede plantagen indtil Viborg Kommune købte den i 1988.