Musiker, violinist
Født: 31-01-1898 — Død: 09-05-1950

Robert Graver blev født på Strueregnen, men familien flyttede tidligt til Viborg. Faderen, der var lokomotivfører, ønskede, at Robert som den ældste søn skulle lære et håndværk. Derfor kom Robert Graver efter sin skolegang i lære hos barbermester Ludvig Dyrberg. Ved siden af dette passede han sin violinundervisning.

Sammen med søsteren Ragnhild, som jævnligt sad ved klaveret ved Fotoramas stumfilmsforevisninger, fordybede Robert sig i musikken. Det lykkedes dog Robert at blive udlært, og herefter tog han til Århus. Her blev han restaurantmusiker.

Efter at have være engageret i flere fynske byer vendte Robert Graver og hans pianokyndige hustru tilbage til Viborg. Her bidrog deres musikalitet i flere år til den hyggelige cafe-stemning på Emil P.’s Konditori.

 

Af Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen

Kilder

Personarkiv, Viborg Lokalhistoriske Arkiv