I august 1930 blev der i Stendalsgaard plantage rejst en mindesten for Overførster Brüel. Brüel havde en stor andel i, at den jyske hede blev beplantet. Mindestenen blev til ved hjælp af Skovforeningen, Hedeselskabet, Statsskovriderens forening samt Forstkandidaternes forening. Det er skovdistriktet, der står for vedligeholdelse af stenen.

Litteratur

Viborg Stifts Folkeblad d. 30. august 1930.