Viborg Lokalhistorisk Arkiv er en afdeling af Viborg Stiftsmuseum, som blev oprettet i 1947 og dækker i dag Viborg Kommune. Arkivets formål er at indsamle og registrere billeder, film og arkivmateriale. Det historiske kildemateriale kan benyttes af alle interesserede på arkivets læsesal.