Jegstrupvej var oprindelig landevejen til Jegstrup. Vejen optræder første gang i skattebogen for 1927-1928.