“Her rejses en skole…”

Den 30. oktober 1951 blev Gymnastikhøjskolen ved Viborg indviet. Indvielsen markerede afslutningen på 10 års vanskelig kamp med økonomi, planlægning og byggetilladelser. Allerede under besættelsens første år, opstod ideen om en Gymnastikhøjskole ved Viborg. Ideen fik snart opbakning fra mange af amtets gymnastikforeninger, der udtrykte et stort behov for et samlingspunkt i det nordlige Jylland, hvor der kunne uddannes ledere til de mange gymnastik- og idrætsforeninger.

Rejsningen af skolen var en større opgave, end en enkelt by eller amt kunne klare. Men det kunne snart konstateres at både Viborg kommune og 18 amtsforeninger i Jylland var villige til at støtte projektet økonomisk. På grund af besættelsen gik det kun langsomt fremad med byggeplanerne. Men den 7. juni 1945 kunne jordarbejdet udbydes i licitation.

Mange vanskeligheder før skolen kunne bygges

Hen under sommeren 1943 begyndte folkene i højskolens byggekomite at se frem til at det første spadestik kunne tages. Forhandlinger med byrådet om grunden med den smukke udsigt over Søndersø var godt i gang, og ansøgningen til Byggenævnet om tildeling af søm, cement og jern var under behandling. Men besættelsesmagtens afsættelse af regering og ministerier den 29. august 1943 satte en stopper for tilskud fra Byggenævnet. Byggekomiteen måtte erkende, at højskolens indvielse måtte vente til Danmark atter var frit.

I september 1945 kunne der endelig tages fat på de første omfattede jordarbejder. Men samtidig stødte folkene bag byggeriet ind i nye problemer, som truede med at strande hele projektet. I marts 1946 satte Arbejdsministeriet en stopper for arbejdet. Det hastede med at få dispensation til fuldførelse af jordarbejdet.

Et års ventetid betød en fordyrelse af projektet på over 100.000 kr. Heldigvis kom dispensationen i februar 1947. I mellemtiden var anlægssummen for skolen steget til 1,5 millioner. Man måtte atter forsøge at skaffe de økonomiske midler gennem indsamlinger og lån hos amtsforeningerne og staten. Den 15. sept. 1949 kunne man endelig køre den første børfuld beton i bygningens sokkel.

Gymnastikhøjskolen kan endelig indvies

Den 23. juni 1950 var byggeriet endelig kommet så langt, at håndværkerne kunne indmure fire grundsten i højskolens forhal. Stenene var hentet i Askov, i den svenske gymnastikmand Lings fødehjem, på Domkirkepladsen i Viborg og på den jyske højderyg.

Tilsammen skulle stenene symbolisere den grundfæstede vilje og ånd, som havde gjort ide til virkelighed, og som i fremtiden skulle danne grundlaget for skolens virke. Den 30. oktober 1951 kunne forstander Mads Nielsen endelig indvie højskolen med ordene: “…må den ungdom, der i fremtiden samles her sande, at den var de store ofre og mange års arbejde værd.”