Den 22. juni 1946 blev der på Viborg Katedralskole afsløret en mindetavle for de elever, der mistede livet under 2. verdenskrig 1940 – 1945. Mindetavlen er lavet af billedhugger Kaj W. Nielsen. På tavlen står der: Til minde om gamle elever der gav deres liv i Danmarks frihedskamp 1940-1945. Derefter er der indhugget navnene på de, der mistede livet, samt deres fødsels- og dødsdato. De mindede elever var: Sigurd Snerding, Helmer Andreas Fabricius Wøldike, Christian Ulrik Hansen, Erik Nyemann, Niels Juul Rysensteen Buchwald, Tage Vorsaa Nielsen, Svend Albert Carstensen og Aksel Poulsen.

Litteratur

Mindesten og Monumenter i Viborg amt, Ernst Wickstrøm, Viborg Stiftsmuseum 1986, side 242.