Folketingsmand, justitsminister
Født: 18-08-1824 — Død: 09-01-1900

Christian Sophus Klein blev student 16 år gammel og tog 4 år senere juridisk embedseksamen. Han blev straks ansat som protokolsekretær ved stænderforsamlingerne i Roskilde og Viborg. I 1848 var han sekretær for den regeringskommission, som fulgte den danske hær i felten under treårskrigen.

I 1851 blev han landstingssekretær og sekretær for notabelforsamlingen i Flensborg., og i 1854 – kun 30 år gammel – blev han assessor ved landsoverretten i Viborg.

Denne hastige karriere gav Klein både administrativ og politisk erfaring, og han blev i 1858 valgt til folketinget i Løvelkredsen, som han repræsenterede indtil 1866, de sidste år også i det såkaldte rigsråd. Derefter var han landstingsmand for København, folketingsmand for Aalborg og Thisted og igen fra 1876 til 1898 folketingsmand for Viborg.

Klein sluttede sig politisk til de national-liberale, blev justitsminister fra 1872-75 og prægede mange vigtige nye love. I Viborgkredsen måtte han kæmpe mod en højrekandidat, men fik hjælp af venstres tilhængere.

For Viborg gjorde han sig særlig fortjent ved sin indsats for at få det Nørrejyske Landsarkiv placeret her, selv om mange mente, at det burde placeres i Jyllands nye hovedstad, Århus. Viborg by skænkede en grund, og Klein sikrede flertallet i Folketinget med 51 stemmer til Viborg og kun 13 for Århus.

Af Svend Korup

Litteratur

Viborg bys historie bind 2. Viborg kommune 1899.

Dansk Biografisk Leksikon bind 8. København 1981.