Arkitekt, kgl. bygningsinspektør

(Født 1891)

Thomas Havning levede det meste af sit liv i København. Selvom han kun opholdt sig i Viborg i et kort stykke tid, nåede han alligevel at sætte sit præg på Viborg.

Som ung arkitektstuderende skulle Thomas Havning også prøve kræfter med praktisk bygningshåndværk. Københavneren fik en plads som murerlærling hos murermester Cortsen i Viborg og besøgte dermed kortvarigt byen i 1911.

Havning fik sin afgangseksamen i 1917 og arbejdede herefter i forskellige københavnske arkitektfirmaer og som selvstændig. Han blev også gift, og dette skabte en vis tilknytning til Viborg, idet hans kone Karen og hendes familie var fra byen.

I 1944 blev Thomas Havning Kgl. bygningsinspektør. Som kongelig bygningsinspektør havde Havning ansvaret for bl.a. Amalienborg, Christiansborg og en række andre slotte samt ministerielle bygninger. I 1952 fik han mere at lave i Viborg, da han blev udnævnt til Viborg Domkirkes arkitekt, og nu skulle forestå fremtidige renoveringer og ombygninger. Få år forinden var hans forslag til omordning af Gammel Torv blevet valgt, og man undgik således en konflikt mellem domkirkens ydre omgivelser og dens indre.

I 1965 købte Thomas Havning Den Hauchske gård i Sct. Mogens Gade 7 af arkitekten Søren Vig-Nielsens arvinger. Efter et par års om- og tilbygninger flyttede Havning i 1967 ind i bygningen, hvor han tilbragte resten af sit liv.

Udover istandsættelsen af denne bygning, samt arbejdet med byens Domkirke, bidrog Havning også med en række forslag til forskønnelse og bevarelse af Viborgs gader og pladser. Han skrev også flere avisartikler om byens spændende arkitektur. I 1968 hædrede Viborg-fondet Thomas Havning med Den Gyldne Sten, som blev muret ind i bygningens facade. Også Fonden for Bygnings- og Landskabskultur belønnede Havning for hans indsats.

Af Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen

 

Kilder

Personarkiv, Viborg Lokalhistoriske Arkiv