Distriktslæge
Født: 04-11-1804 — Død: 29-08-1884

Balthasar Berg blev født i Lissa i Schlesien. I 1824 tog han studentereksamen fra Randers, og i 1831 tog han sin medicinske eksamen. I 1832 startede han sin praksis i Viborg. Godt tyve år senere avancerede han til distriktslæge i Viborg. I perioden 1853 til 1878 var han således distriktslæge og læge ved tugthusets hospital og amtssygehuset.

Distriktslæge Berg var ungkarl og kendt som en mand med små særheder. Forfatteren Thomas Lange var en af hans patienter og kunne flere anekdoter om Berg. For eksempel mødte Lange under et besøg i Viborg Berg på gaden og mindede ham om, at han i hvert fald to gange havde reddet hans liv. Balthasar Berg smilede skælmsk og spurgte herefter, ”Og De er tilfreds hermed?”

En af de væsentlige indsatser Berg ydede i sin tid som distriktslæge i Viborg var at forbedre brød- og kødkvaliteten.

For sin indsats modtog Berg flere udmærkelser. I 1874 blev han Ridder af Dannebrog, og fire år senere blev han udnævnt til justitsråd.

 

Af Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen

Kilder

Personarkiv, Viborg Lokalhistoriske Arkiv