Røddingvej optræder for første gang i skattebogen for 1952. Billedet viser de bygninger, der oprindeligt var Gråbrødre Markskole, men senere blev Behandlingshjemmet Jens Holst og endelig Viborg Amts kursusejendom Blåkærgård.