Noget ved musikken

Aage Munksgaard blev født i 1887. Han var søn af sergent, senere graver Ole Nielsen Munksgaard og Ane Kristine Luice Lauritsen. Det lå i luften, at Aage Munksgaard skulle være noget indenfor musikken. Allerede 14 år gammel blev han optaget som musiker i 9. Regiments Musikkorps.

Munksgaard havde både en kunstner og forretningsmand i sjælen. I musikkorpset fandt han begrænsede muligheder for at få tilfredsstillet sin forretningsmæssige virkelyst. Han besluttede derfor at forlade militæret og uddanne sig til fotograf. Som fotograf kunne han forene sit behov for at udtrykke sig kunstnerisk med en forretningsmæssig karriere.

En “forbilledlig” karriere

I 1910 kom han i lære som fotograf i Chresten Jørgensens fotografiske forretning. I forlængelse af sin læretid videreuddannede han sig hos fotograf Sahl i Charlottenburg ved Berlin. I 1912 rejste han tilbage til Viborg, hvor han købte fotograf Ramsings atelier i den da nyopførte ejendom “Westend” på hjørnet af Gravene og Sct. Mathias Gade.

Munksgaard var ofte på forkant med den rivende udvikling, fotografiet var inde i, og han fik mange store opgaver. Hans fotografiske forretning blev hurtigt byens største og med årene også en af de største i landet. Optagelser af handel og industri blev en god niche for fotografer i Danmark fra midten af 1920’erne. Munksgaard var blandt de første, der arbejdede hermed. Mange af hans fotografier er i dag enestående dokumentation af handel og industri i Viborg fra første halvdel af 1900-tallet. Munksgaards interesse for billeder begrænsede sig ikke alene til fotografiet. I begyndelsen af 1920’erne lærte Munksgaard at lave “levende billeder” hos Nordisk Film. Han producerede en række kortfilm, og i 1927 blev han direktør for billedteateret “Kino-Palæet.”

Eksponering af byen

Aage Munksgaard beskæftigede sig med meget andet end fotografiet og filmen. I alt nåede han at være repræsenteret i omkring 23 forskellige foreninger og bestyrelser primært indenfor turisme, film og erhvervsliv. Han var i særdeleshed et aktivt medlem af Turistforeningen for Viborg og Omegn. Fra 1931 til 1948 var han som formand en af de drivende kræfter bag en række initiativer, som havde til formål at gøre Viborg til en kendt turistby. Efter et virksomt liv døde Aage Munksgaard i 1949.

 

Billede til venstre: Aage Munksgaard. Fotograf i Viborg, 1887-1949. Billede taget: 1945.