Koldingvejen optræder første gang i skattebogen for 1938-1939.