Bisp Gunner - Viborg Museum

Bisp Gunner

Bisp Gunner (1222-1251) er den vel nok mest berømte af Viborgs bisper i middelalderen. En levnedsskildring, Vita Gunneri episcopi Vibergensis, fortæller levende om Gunner. Skildringen er skrevet af en munk i Vitskøl kloster, og selv om den har et opbyggeligt formål, er den ingen helgenbiografi.

Gunner blev født i 1152. Han studerede ved universitetet i Paris, men der er ingen vidnesbyrd om tjeneste for kirken eller kongen før 1208. Her indtrådte Gunner i cistercienserordenen som 56-årig. Allerede i 1216 blev Gunner abbed i Øm kloster, og i 1222 – som 70-årig – udnævnes han til biskop i Viborg. Dette embede kom Gunner til at beklæde til sin død næsten tredive år senere.

Valdemar Sejr, der på denne tid var konge i Danmark, satte Viborg-biskoppen meget højt. I følge levnedsskildringen anvendte kongen i høj grad biskop Gunners råd og hjælp ved affattelsen af Jydske Lov i 1241. Levnedsskildringen fortæller desuden om Gunner, at han besad en sund menneskeforståelse, humoristisk sans og at han var vellidt blandt byens borgere.

Gunner døde på Asmild Kloster og blev begravet i Sct. Kjelds kapel i Domkirken. Ved Asmild Kirke blev i år 2000 opstillet en skulptur af bisp Gunner, udført af kunstneren Erik Heide.