Musikpavillonen - Viborg Museum

Musikpavillonen

Sankt Hans aften 2008 blev den nye Borgvold-pavillon indviet under medvirken af filminstruktøren Nils Malmros. Dermed kan musikere og sangere igen stå i ly for eventuel blæst og regn ved arrangementer i anlægget.

Den gamle (ældste) musikpavillon, som ses på billedet, blev opført i 1922. Den fine lille træbygning blev bygget af de tre håndværkere i forgrunden: tømrer Peter Kristensen (eller Kristiansen!), lærling Harald Thrane og tømrer Viggo Thomsen. Musikere tog straks pavillonen i brug til friluftskoncerter. Både regimentets musikkorps og andre orkestre spillede for et stort publikum; ikke mindst i forbindelse med Viborg-dage og jubilæer var der trængsel på Borgvold.Foto: Viborg Lokalhistorisk Arkiv.