I 1528 kom den tyske bogtrykker Hans Vingaard til Viborg, hvor han oprettede et trykkeri. Han blev kaldt til Viborg for at hjælpe Hans Tausen og de øvrige tilhængere af den lutherske lære i kampen mod katolikkerne.

Der kendes 19 skrifter fra Hans Vingaards tid i Viborg, men kun 6 er bevaret til i dag. De er alle indlæg i kirkekampen. To Lutherskrifter, to oversatte tyske tekster og to danske. Det ene er de lutherske prædikanters svar på anklagerne på Herredagen i København i 1530, og det andet er Hans Tausens gensvar på den katolske biskop Jens Andersen Beldenaks brev til borgerne i Viborg og Aalborg.

Hans Vingaards bogtrykkeri var det første i Viborg, og han arbejdede her indtil 1532, da han flyttede til København, hvor hans trykkeri blev meget stort og udsendte bøger og tryksager om den nye tro, Luthers lille katekismus og de første kirkeordinanser.

Det var dog ikke alene religiøse bøger, han udgav, men også historiske og oplysende bøger, lægebøger og bøger til daglig brug som husholdningsbøger og regnskabsbøger.

Af Svend Korup.

Litteratur

Viborgs historie, bind 1, Viborg Kommune 1998.

Dansk Biografisk Leksikon, tredje udgave, bind 15, København 1984.