Dansk Kvindesamfund i Viborg - Viborg Museum

Dansk Kvindesamfund i Viborg

Den 14. april 1905 blev der holdt et møde med den kendte kvindesagskvinde fru Jutta Boysen Møller som taler, og en kreds af kvinder fra Viborg besluttede at starte en afdeling af Dansk Kvindesamfund i Viborg.

Tre uger efter mødet blev foreningens formål klarlagt, og den første bestyrelse blev sammensat. Fru Eline Wolff blev formand, mens frk. P. Alstrup, fru Rigmor Saxild, frk. N. Lange og fru M. Plenge blev bestyrelsesmedlemmer. Foreningens arbejde bestod i at afholde foredrag og diskussioner, ligesom foreningen arrangerede gymnastik for medlemmerne.

I de tidlige år blev emner som kvindernes retslige stilling i ægteskabet, spæde børns pleje, pigeskolernes stilling efter den nye almenskolelov og en gennemgang af Stuart Mills bog ‘Kvindernes Underkuelse’ drøftet på foreningens møder. Senere i foreningens levetid kom politiske spørgsmål på dagsordenen, hvor foreningen søgte af få kvinder med i de politiske partier og evt. mulighed for kvinder til at opstille til valg.