Georg Morville kom som stor dreng til Viborg, da hans far blev forvalter for de tyske kolonier på Alheden. Sammen med sin far færdedes han på de udstrakte heder rundt om Viborg, og allerede som stor dreng vaktes hans kærlighed til den jyske natur.

Georg Morville blev student fra Viborg Katedralskole i 1835 og cand. jur. i 1841, hvorefter han vendte tilbage til Viborg, først som fuldmægtig og fra 1852 som overretsprokurator, indtil han i 1876 blev justitssekretær ved Landsoverretten, en stilling han havde til sin død. Morvilles aktive arbejde med hedesagen begyndte i 1853, da han sammen med andre viborgensere købte 200 tdr. land stærkt medtaget egekrat, Margrethelund, som han fik ansvaret for at tilplante.

Året efter mødte han premierløjtnant Ernesto Dalgas, da Dalgas kom til Viborg som leder af anlægget af den nye landevej fra Viborg til Randers. De to mænd boede tæt ved hinanden i Mogensgade i Viborg og sluttede et nært venskab. Sammen blev de egentlige stiftere af Hedeselskabet, hvor Morville sad i bestyrelsen indtil sin død. Hedeselskabets arbejde satte sig også spor i Viborg. Da Morville vendte tilbage til Viborg, var byen lyngens by. Viborg var Danmarks arealmæssigt største by, og bymarken var dækket af mere end 5.000 tdr. land lynghede.

I 1896 var der kun 393 tdr. land hede tilbage, og der var 1811 tdr. land dækket med skov og plantager. Georg Morville blev hædret for sit arbejde både i byens og Hedeselskabets tjeneste. Han blev dannebrogsmand og ridder af Dannebrog, og i 1912 blev der på Hjultorvet i Viborg foran Hedeselskabets hovedsæde i Viborg rejst en statue af ham udført af billedhuggeren L. Brandstrup.

Af Svend Korup