Sct. Apollonia statuen - Viborg Museum

Sct. Apollonia statuen

Nær sydvesthjørnet af krydset mellem Sct. Leonis Gade og Sortebrødre Kirke Stræde, lå tidligere helligkilden Lones Kilde eller Sankta Apollonias Kilde. Lone er en fordanskning af Apollonia.

Sankta Apollonias martyrium dateres til året 249 og fandt sted i Alexandria, som dengang hørte under det romerske kejserrige. På denne tid var de kristne genstand for omfattende forfølgelser, hvor de blev i stort antal taget til fange, pint og dræbt. Forfølgelserne var dikteret af de romerske kejsere, der betragtede de kristne som en trussel mod Romerriget, som var i begyndende opløsning.

Den kristne kvinde Apollonia blev i 249 taget til fange og tortureret i den hensigt, at hun skulle afsværge sin kristne tro. Torturen bestod i, at hun fik sine tænder slået ud ved slag på kæberne, samtidig med at hun blev truet med at blive brændt. Ingen af delene fik hende til at opgive sin tro. Da bålet var tilrettelagt, bad hun ifølge beretningen om at blive
løst af sine bånd, hvorefter hun selv kastede sig i ilden. Derfor blev hun skytshelgen og hjælper for folk med tandpine. Dette har dog ændret sig, idet hun ikke længere er patienternes men tandlægernes skytshelgen og indgår i Dansk Tandlægeforenings logo.

Den 3. juni 1994 afslørede en bronzestatue af Sankta. Apollonia, og i sommerhalvåret pibler vandet stadig ud af en række små huller i væggen bag hende - men det er ikke længere kildevand, men vandværksvand. Statuen, der er en meter og halvfjerds centimeter høj og lavet af bronze, er udført af billedkunstneren Hanne Varming, og er at betragte som et moderne kunstværk snarere end en illustration til en religiøs fortælling. Således er den ikke udstyret med Sankta Apollonias traditionelle rekvisitter nemlig ituslåede tænder og tandtang, da kunstneren ønskede at udstyre skulpturen med en enkel, stærk udstråling.