Landsarkivet for Nørrejylland blev taget i brug i august 1891 som det første af tre såkaldte provinsarkiver i Danmark. Baggrunden var vedtagelsen af en arkivlov af 1889. Et af arkiverne skulle ligge i Jylland, og rigsdagsmedlemmer fra Århus, Vejle, Randers og Viborg forsøgte alle at få den statslige institution til netop deres by. Efter megen diskussion i rigsdagen blev det besluttet, at arkivet skulle ligge i Viborg. Det var arkitekt Hack Kampmann, der fik til opgave at tegne arkivet. Det arkiv, som Kampmann lod opføre, er den røde bygning på hjørnet af Lille Sct. Hans gade og Rødevej.