Klejtrup Mølle, som ligger ved udløbet af Klejtrup Sø i det nordøstligste hjørne af Viborg Kommune, har igennem århundreder været omdrejningspunkt for landbruget på egnen. Her kom man for at få malet sit korn, og som det kan ses på billedet, var ikke alle landmænd på egnen så velhavende, at de havde råd til heste som trækdyr. Det er møller Peder Hermansen, der står i døren. Billedet menes at være fra 1920’erne, hvor der på møllen også var elektricitetsværk. Møllen var en vandmølle, og herfra blev Klejtrup forsynet med strøm, indtil vandstanden i søen blev sænket. Det bevirkede for ringe vandgennemstrømning i møllen, og området blev koblet på Himmerlands Elektricitetsværk.

Foto: Klejtrup Lokalhistoriske Arkiv.