Siden boligbyggeriet Ellekonebakken blev opført i 1960’erne, har Ellekonedalen og Ellekonebakken været officielt vejnavne. Tidligere knyttede navnet sig til slugten, og en kilde nævner navnet “Elkonsdal” i 1811. Da vejen fik navn i forbindelse med Erhvervsrådets Boligselskabs store etagebyggeri i området, mente nogle ældre viborgensere, at slugten tidligere blev kaldt “E Kodal”, fordi bylandmændene drev deres køer på græs her.