Elmevej blev navngivet i 1933. Vejen hed tidligere Kancelliraad Møllers Vej.