I Viborg segl, som kendes fra 1355 men stilmæssigt dateres til tiden omkring 1250, ser man to mænd på en bænk drøfte byens anliggender. De skal sikkert opfattes som repræsentanter for en form for bystyre, for den latinske tekst fortæller, at det er “Viborg bys oldermænds segl”. Oldermændene har i mange tilfælde været medlem af byens betydningsfulde købmandssammenslutning, Knudsgildet.

Fra 1400-tallet træder et velorganiseret bystyre frem i kilderne, bestående af to borgmestre ad gangen sammen med 8 rådmænd. Indskriften på seglet lyder: “Sigillum Senatorum Wibergiensis Civitatis”.