Olesens Vej var ikke det officielle navn for vejen, men blot et navn folk brugte, idet skrædder Fr. Olesen ejede nogle grunde på vejen. Vejen ligger nord for Skottenborg i et kvarter, hvor vejene ellers har navne efter danske træer.