Viborgs ældste gader har været brugt af mennesker i tusind år. Viborgs veje var i næsten 900 år kun trafikeret af folk til fods, folk til hest og folk i hestevogne. Men mod slutningen af 1800-årene dukkede cyklerne op, herefter bilerne, og så begyndte der at blive trængsel i gaderne. Især hovedgaderne med landevejstrafikken kom under voldsomt pres.

Hovedvej A 16 masede sig igennem Sct. Mathias Gade og Randersvej, mens A 13 fulgte Reberbanen, Gravene og videre ned ad Dumpen. Sct. Mathias Port var trafikknudepunktet, hvorom alt drejede sig. Trafikpresset gennem Sct. Mathias Gade ophørte først, da gaden blev gågade i midten af halvfjerdserne. Herefter tilbageerobrede fodgængerne igen byens hovedstrøg.

 

Billede til venstre: Trafikken intensiveres på Sct. Mathias Gade ud for Viborgs nye posthus fra 1918. Foto: Viborg Lokalhistorisk Arkiv.