Digterparken - Viborg Museum

Digterparken

Digterparken var byens første store boligbyggeri efter krigen. Blokkene skød op på Brostrøms Toft et ca. 200.000 m² stort område, hvor planteskoleejer R. Brostrøm havde haft en del af sin planteskole. Kommunen havde opkøbt området i 1941 for godt 1 krone pr. kvm, det rene kup.

Byggeriet var stort tænkt og godt planlagt. Grundlaget for det nye boligkvarter var en landsdækkende arkitektkonkurrence, som Viborg Byråd og Boligselskabet Viborg udskrev i 1944. Vinderne af konkurrencen blev tre københavnske arkitekter, der foreslog en forskudt blokbebyggelse langs arealets grænser, B. S. Ingemannsvej, H.C. Andersensvej og Aalborgvej, mens det store, kuperede areal i midten blev til en park med grønne arealer og den gamle “Møllers Dam” som en sø i midten.

Parken ved Digterparken

Digterparken er anlagt i 1953-55 efter havearkitekt C. Th. Sørensens plan. Den er byens største park på ca. 9 hektar med et kuperet terræn, anlagt på et areal, som var en del af Carl Jacobsen Brostrøms Planteskole.

I parken findes foruden frugttræer mange forskellige træer og buske, hvoraf flere normalt ikke er hjemmehørende i Danmark. Der er adgang til parken fra H.C. Andersens Vej og N.F.S. Grundtvigs Vej. Ved parken ligger boligbyggeriet opført i 1956 og 1962 af Viborg Boligselskab samt plejehjemmet Blichergården.

Først luksus og høj husleje

De første beboere flyttede i 1949 ind i de røde blokke ved Ingemannsvej. Huslejen for en 2-værelses lejlighed med tre kamre var i begyndelsen 1.500 kr. årligt. Så fik familien også badekar, vandskyllende toilet, kælderrum og moderne køkken.

Men mange arbejdere brokkede sig over huslejen og mente, det var for velhavere. Trods en høj husleje var interessen for de nye boliger enorm. Over 150 familier søgte om indflytning, da Boligselskabet Viborg udbød de første 36 lejligheder til leje i byens aviser den 16. november 1946.

Siden bedst og billigst

I de følgende år rejste nye blokke sig på området. Blokkene og butikshuset ved H. C. Andersensvej stod færdige i løbet af 1950’erne. Byggeriet afsluttedes med de gule blokke ved Aalborgvej, der var færdige i 1962. I alt 383 lejligheder, butikscenter, garageanlæg samt Viborgs største park.

Digterparken blev hurtigt et eftertragtet sted at bo med nogle af Viborgs bedste og med tiden billigste lejligheder. Bebyggelsen og arealets smukke udnyttelse blev da også berømmet af arkitekter og boligeksperter, som kom til Viborg for at se, hvordan moderne boligbyggeri kunne indpasses på et stort areal, så de landskabelige værdier blev bevaret og kunne være til glæde for beboerne.

 

 

Billede til venstre: Luftfoto af boligkomplekset Digterparken fra 1959, inden de gule blokke ved Aalborgvej var færdigopført. I forgrunden ses Ringvejen med vandtårnet ved Skivevejskrydset. Imellem vandtårnet og Digterparken er Nordre skole under opførelse. Bag Digterparken ligger husene på Ewaldsvej, Holbergsvej, Wesselsvej og Grundtvigsvej, og i baggrunden ses de ældre villaer ned mod Nørresø. Billede taget: 1959.