Vej på østsiden af Necekelmanns Plantage. Opkaldt efter overretsprokurator C. Neckelmann, der var en af initiativtagerne ved anlæggelsen af plantagerne på Viborg bys gamle hedearealer.