I 1908 blev FDF i Viborg stiftet med pastor G. Krohn som formand og sergent J. Jensen som kredsfører. Foreningen fik hurtigt mange medlemmer.
En stor del af FDF’s arbejde stod i musikkens tegn, hvor orkesterarbejdet var vigtigt. Foreningens medlemmer mødtes til øvelsesmøder og fjortendagsmøder, ligesom der hvert år var sommerlejre. Et stort aktiv for FDF i Viborg har gennem årene også været Vranum Bakkehus, også kaldet Vranum-hytten, der ligger på en naturgrund ved Hald sø. Foreningen købte det oprindelige bindingsværkshus i 1936, hvorefter man foretog en omfattende ombygning af huset og opførte en bygning til sovesal. I påsken 1946 brændte det stråtækte bindingsværkshus, og lejren blev genopført som blokhus.
I foråret 1976 blev drenge og piger slået sammen i Viborg FDF/FPF, og det blev nødvendigt at udbygge foreningens lejrhytte i Vranum.