Klysner var en meget dygtig tegner. Rygtet ville vide, at han havde tegnet rigsbankdalersedler. En husundersøgelse, der havde til formål at finde de falske sedler, gav intet resultat. Ved et forhør tilstod Klysner at have tegnet en 5- og en 10-rigsbankdaler, men påstod at have tilintetgjort dem.

For falskmøntneriet blev han dømt til at miste sin ære og sit liv. Dommen blev ændret til livsvarig indespærring i Viborg Tugthus på Kongens nåde. Ved en kongelig resolution i 1835 blev Klysner løsladt.

Efter løsladelsen kunne Klysner ikke få fast arbejde. Han tjente derfor penge ved at male skibsportrætter og tegne gravminder.