Torve og torvehandel - Viborg Museum

Torve og torvehandel

Torvene er et særkende for Viborgs gamle bymidte. Indtil 1950’erne var torvehandelen betydelig. Herefter tjente de især som parkeringsplads for bilerne.

I Gravene stod hestehandlerne med deres mange heste, på Hjultorvet holdt slagterne til, mens fisk, fjerkræ, frugt og grønt, blomster og meget mere blev handlet på Nytorv. På de store markedsdage foregik kreaturhandelen på byens fælled oppe ved Rødevej.

Længere tilbage i historien var Hjultorvet stedet for handel med tørv og andet brændsel, trævarer, træsko, vognhjul, halm og hø. Gravene var også engang hjemsted for handel med kalk fra Mønsted og Daugbjerg, mens pottemagerkonerne fra Gammelstrup solgte deres jydepotter på Gammel Torv.