Sct. Kjelds Brønd er placeret på Nytorv og er lavet af billedhugger Anders Jensen Bundgaard. Den er lavet af fransk kalksten og står på en granitsokkel. Den 29. maj 1914 begyndte vandet at løbe ud af brøndens tre fiskehoveder. Den arkitektoniske del stod arkitekt Kiørboe for. Brønden var en gave fra Stiftamtmand Howard Grøn i 1914, da han og hans kone kunne fejre sølvbryllup.

Brønden er til minde om Viborgs skytshelgen fra første halvdel af det 12. århundrede.

Sct. Kjeld blev udnævnt til domprovst i starten af 1200-tallet, og da der kort tid efter udbrød brand i Domkirken, gik han op i Domkirkens tårn og bad om hjælp til at stoppe ilden. Han døde den 27. september 1150, og der blev fortalt om folk, der blev helbredt ved hans grav. Disse rygter gjorde, at folk kom langvejs fra for at opleve det, og i juli 1189 blev Sct. Kjeld kanoniseret af Pave Clementis 3.

Litteratur

Skulptur i Viborg, Gitte Fangel og Elin Bjerregaard, Viborg Centralbibliotek og Viborg Turistbureau, 1996/97.

Viborg Stifts Folkeblad d. 18. maj 1914.