Oprindelig var Sjørslev og Almind et pastorat, og degnen boede i Sjørslev, men i 1769 lod landsdommer Frederik Schinkel på Hald en skole opføre i Almind.


I 1819 blev der bygget en ny skole med 7 fag lærerbolig, 3 fag skolestue og 10 fag udhus i Gammel Almind, der ligger ca. 1 km vest for Almind by. I 1856 blev en ny, grundmuret skole opført tæt ved kirken i Almind. Her var skole indtil 1901, hvor en ny skole opførtes på Rindsholmvej, mens den gamle skole blev omdannet til brugsforening. Skolen blev i 1959 udvidet med den tidligere Almind Friskoles bygning (opført 1932).

Børnetallet vokser og skolen udvides

Den nye skole på Rindsholmvej blev efterhånden for lille, ikke mindst efter at det store villakvarter omkring 1970 voksede op i Birgittelyst. Så efter nogle mindre udvidelser i 1964 og i 1969 blev der i 1976 opført to store klasselokaler på hver 66 m², og i kælderetagen blev der indrettet sløjd- og formningslokaler, mens gymnastikundervisningen fandt sted i forsamlingshuset ved siden af skolen.

Skolen havde nu 5 klasselokaler, 1 specialklasselokale og 1 børnehaveklasse. Eleverne blev undervist i Almind skole fra børnehaveklassen til 6. klasse, mens de ældste elever gik i Hald Ege Skole.

Børnetallet falder igen, og landsbyskolerne lukkes

Som følge af det faldende børnetal i 1980’erne besluttede byrådet at ændre på skolestrukturen og lukke nogle af kommunens landsbyskoler.

Almind Skole blev derfor lukket i 1991, og børnene blev overført til Hald Ege Skole. Kommunen solgte senere skolen til Viborg Amt, der indrettede en specialskole i bygningerne. Derfor er der stadig liv bag den gamle skoles mure, selv om det ikke længere er landsbyens egne børn, der undervises her.

En førstelærer, der blev kendt landet over

Blandt de mange førstelærere, der har virket ved Almind Skole, kan nævnes Niels Peter Fisker fra 1915-34, der fik en lang politisk karriere. Han var fra 1922-35 medlem af Viborg Amtsråd, 1923-25 sognerådsformand, fra 1924 folketingsmand valgt af Socialdemokratiet, 1933 direktør for Kongeriget Danmarks Hypotekbank, 1929 minister for offentlige arbejder og 1935-39 trafikminister i regeringen Stauning-Munch. Han var kendt for sin forhandlingsevne og spillede en stor rolle i 1930’ernes kriseforlig, hvor han evnede at formidle landbrugets og byerhvervenes interesser.

Almind Friskole

I Almind var der også en friskole. Undervisningen begyndte i 1874 i stuehuset til en nedlagt gård ved kirken. En skolebygning blev opført i 1900 og en ny i 1932. Efter lukningen blev bygningen overtaget af Almind Skole. Sammen med friskolen virkede fra 1877 til 1895 en højskole.

Af Svend Korup

Litteratur

Ejnar Poulsen: Viborgs Degne- og Skolehistorie. 1957.
Beretninger om Viborgs skolevæsen, 1970-1985.