Spytstenen i Overlund - Viborg Museum

Spytstenen i Overlund

Her er et 100 år gammelt billede fra Overlund. Det er taget på hjørnet af Gammel og Ny Randersvej. Smedemesteren og hans familie ses foran den gamle landsbysmedje, og i forgrunden ses ”Spyt-stenen”, som de fleste viborgensere kendte fra deres søndagsture.

I 1852 blev den nye landevej med broen over Viborgsøerne og med den stejle stigning op ad bakken mod Overlund anlagt. Vejen blev straks et populært udflugtsmål blandt byens indbyggere. Spadsereturen kunne enten gå til det gamle Brohus nede ved Søndersø eller videre op ad bakken til Overlund. Her nød man udsigten over byen, og som bevis på, at man havde gennemført turen, spyttede man på den lille sten på hjørnet af den gamle og den nye Randersvej.

I gammel tid hed Spytstenen Vendome Søjlen, da man, når man nåede stenen, skulle vende om. Man skulle først gå rundt om stenen tre gange og derefter spytte på den, hvorved man så ville få et ønske opfyldt.

I 1954-55 blev Randersvej udvidet, broen over søerne gjort bredere og træerne op ad bakken fældet. Men den gamle ”spytsten” blev bevaret, og den står nu – hvidkalket – i hækken ind til præstegårdshaven i Overlund og fortæller om en tid før bilernes indtog, hvor søndagsturen kun gik til den nærmeste omegn.

Af Svend Korup

Viborg Lokalhistoriske Arkiv.

Billede 1: Overlund.

Billede 2: Spytstenen.