I 1932 skulle Røddingvej repareres, og undere arbejdet stødte en damptromle på en stenkiste i jorden. Tre ud af de fire ligsten, der blev fundet, er blevet gemt. Viborg Museum fik disse sten, og de kom til at stå i museumshaven (Gårdhaven på det nuværende Skovgaard Museum).

Den ene af de tre ligsten var anderledes end de andre. På denne ligsten stod der: Under denne Sten er begravet Magister Mikkel Nielsen, Hospitalsforstander paa dette hellige Sted, forhen Broder af den Helligaands Orden i Aalborg, som døde i det Herrens Aar 15-. Under dette står der: Nøgen kom du, nøgen skal du gaa bort, husk paa Døden, det bedste spejl.