Kildehaven er Viborg kommunes nyeste plejehjem. Det er anlagt omkring 2000, og det ligger for enden af vejen Plejlen i Overlund. Den lille vej, som fører ned til plejehjemmet, fik også navnet Kildehaven.