I september 1962 blev der ved landsdommer Albert Dornonville de la Cours gravsted rejst et mindesmærke. La Cour var i mange år blandt andet formand for Skovgaard-museet og formand for Folkelig universitets forening. Han arbejde desuden for at bevare naturen blandt andet ved fredning af en del af Karup Å.